Gmina Stoszowice

13.03.2018

Gmina Stoszowice położona jest w większości w granicach przedsudeckiego obszaru Dolnego Śląska, od zachodu zamkniętego pasmem Gór Sowich i Bardzkich.

Od północy teren gminy zamykają Wzgórza Bielawskie, które tworzą różnej wysokości (350 do 450m n.p.m.) pagórki porozdzielane obniżeniami i przełęczami, które nie stanowią wyraźnie zwartych masywów czy pasm.

Od południa obszar gminy zamknięty jest przez Masyw Grochowej,  zwarty pagór twardzielowy na przedpolu Gór Bardzkich z wyraźnym grzbietem masywu
(z najwyższym szczytem Brzeźnica – 492 m n.p.m.) o przebiegu równoleżnikowym. Strome stoki podnoszą walory krajobrazowe okolicy.

W całości na terenie gminy znajduje się Obniżenie Stoszowic, stanowiące płaskie obniżenie pomiędzy wymienionymi Wzgórzami Bielawskimi a Masywem Grochowej. Obniżenie wznosi się nieznacznie w kierunku krawędzi Gór Sowich i Bardzkich i jest rozcięte stosunkowo płytkimi dolinami cieków wodnych.

Teren gminy obejmuje również część Gór Sowich i Bardzkich rozdzielonych Przełęczą Srebrną i tworzących pasma o przeciętnej wysokości 630-825 m n.p.m. Są to góry charakteryzujące się wyraźnymi uskokami i stromymi zboczami przechodzącymi ku górze w szeroką wierzchowinę.


Gmina Stoszowice położona jest na styku trzech powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego i ząbkowickiego. Leży na zachód od Ząbkowic Śląskich i na południe od Dzierżoniowa i bezpośrednio graniczy: od północy z gminami Dzierżoniów, Piława Górna, od wschodu z gminą Ząbkowice Śląskie, od zachodu z gminą Nowa Ruda, od południa z gminami Kłodzko i Bardo.

Przez teren gminy przechodzi droga wojewódzka, droga nr 385 z Grodkowa do przejścia granicznego w Tłumaczowie przez Stoszowice, Budzów, Srebrną Górę. Gminę przecina ponadto kilka dróg powiatowych.

Duże obszary gminy Stoszowice wchodzą w skład wielkoobszarowego systemu obszarów chronionych, które tylko w byłym województwie wałbrzyskim zajmują około 33% powierzchni i obejmują całe pasmo Sudetów. W skład systemu wchodzą: Park Narodowy Gór Stołowych, cztery parki krajobrazowe: Książański Park Krajobrazowy, Śnieżnicki Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Gór Sowich (znajdujący się częściowo na terenie gminy Stoszowice) i Ślężański Park Krajobrazowy. Ponadto system obejmuje kilkanaście rezerwatów przyrody w tym jeden Cisowa Góra, który położony jest na terenie gminy.

Głównym ośrodkiem nastawionym na turystykę jest Srebrna Góra, posiada najliczniejszą bazę noclegową. Według bazy danych, posiadanej przez Urząd Gminy, w Srebrnej Górze znajduje się 639 miejsc noclegowych o różnym standardzie. Dodatkowo są tam liczne kwatery prywatne, w których trudno jest określić liczbę miejsc noclegowych, szacuje się jednak, że wynosi ona około 1000. W Srebrnej Górze znajduje się również największa górska twierdza w Europie, natomiast na terenie całej Gminy istnieje wiele atrakcji turystycznych.

Wyznacz trasę

Pokaż na mapie