Rozwój elektronicznych usług publicznych
w zakresie e-administracji w Gminie Stoszowice

Nr Projektu: RPDS.02.01.01-02-0033/16

Tytuł Projektu: Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Stoszowice.

Celem projektu jest rozwój elektronicznych usług wewnątrz administracyjnych, niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych oraz tworzenie i rozwój nowych e-usług publicznych pomiędzy administracją a mieszkańcami.

Dzięki realizacji projektu zapewniony zostanie dostęp do informacji o Gminie Stoszowice, dla mieszkańców, przedsiębiorców, osób zainteresowanych, stworzona zostanie możliwość interaktywnego kontaktu drogą elektroniczną z Urzędem Gminy Stoszowice.

W ramach projektu będą realizowane e-usługi, których zadaniem będzie wprowadzenie nowych narzędzi komunikacji dla Gminy Stoszowice pozwalających na bezpieczną wymianę informacji pomiędzy Urzędem a: pracownikami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi, mieszkańcami, lokalnymi przedsiębiorstwami pozwoli to na:

  • zwiększenie dostępności do różnych usług on-line;
  • wzrost spraw załatwianych drogą elektroniczną;
  • sprawniejsza obsługa obywateli (skrócony czas, dostępność dla klientów);
  • usprawnienia funkcjonowania jednostek organizacyjnych w Gminie Stoszowice.
W ramach projektu wymieniona zostanie infrastruktura komputerowa i serwerowa w siedzibie Gminy Stoszowice co pozwoli na szybszą i efektywniejszą pracę urzędników a także zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych.